Εκκλησάκι σε βίλα στην Πτολεμαΐδα
 
Εκκλησάκι σε βίλα στην Πτολεμαΐδα -
Διαστάσεις: 5.00 Χ 2.00 + 0.70 με τις κόγχες,  Νάρθηκας: 2.00 Χ 2.00
Κωδικός: 12, Βάρος 16 τόνοι
Περιοχή: Πτολεμαΐδα