Εκκλησάκι με καμπαναριό
 
Εκκλησάκι με καμπαναριό -
Διαστάσεις: 2.00 + 0.70 (2.70) Χ 4.10
Κωδικός: 10, Βάρος: 14 τόνοι
Περιοχή: Κατερίνη