Ναίσκος με επένδυση τουβλάκι
 
Ναίσκος με επένδυση τουβλάκι -
Διαστάσεις: 3.70 Χ 4.20 Σταυροειδής
Κωδικός: 12, Βάρος: 18 τόνοι
Περιοχή: Πήλιο