Προκατασκευασμένο Νησιώτικο Εκκλησάκι
 
Προκατασκευασμένο Νησιώτικο Εκκλησάκι -
Διαστάσεις:1.60 Χ 1.90
Κωδικός: 4, Βάρος: 5 τόνοι
Περιοχή: Ποτίδαια Χαλκιδικής