Μικρό Νησιώτικο Εκκλησάκι
 
Μικρό Νησιώτικο Εκκλησάκι -
Διαστάσεις: 1.40 Χ 2.80
Κωδικός: 4, Βάρος: 5 τόνοι
Περιοχή: Κρήτη