Μπλε νησιώτικο Εκκλησάκι
 
Μπλε νησιώτικο Εκκλησάκι -
Διαστάσεις: 1.70 Χ 2.80
Κωδικός: 5, Βάρος: 8 τόνοι
Περιοχή: Ρόδος