Νησιώτικος Ναίσκος
 
Νησιώτικος Ναίσκος -
Διαστάσεις: 3.00 Χ 7.00
Κωδικός: 5, Βάρος: 8 τόνοι
Περιοχή: Πάρος