Ναίσκος με κυκλαδίτικο ρυθμό
 
Ναίσκος με κυκλαδίτικο ρυθμό -
Κυκλαδίτικος Ρυθμός με πρόστεγο κιονωτό
Διαστάσεις: 6.5 X 3.00, Ύψος 4.2
Κωδικός: 19, Βάρος: 35 τόνοι
Περιοχή: Ίος