Εσωτερικές Αγιογραφίες
 
Εσωτερικές Αγιογραφίες -
Περιγραφή: Εσωτερικός χόρος του ναού που περιλαμβάνει την Πλατυτέρα, τον Παντοκράτορα, το Άγιο Μανδήλιο, 4 παραστάσεις στην οροφή και εικόνες 30χ40 της αρεσκείας σας!