Ναΐσκος με κόγχες
 
Ναΐσκος με κόγχες -
Διαστάσεις: 3.70(με κόγχες) Χ 6.00
Κωδικός: 20.00, Βάρος: 20 τόνοι
Περιοχή: Ήπειρος