Μικρός ναΐσκος με κόγχες
 
Μικρός ναΐσκος με κόγχες -
Διαστάσεις: 3.00 Χ 7.00 με κόγχες
Κωδικός: 7.00, Βάρος: 33 τόνοι
Περιοχή: Κέντρο Ευεξία Άγιος Παύλος