Εκκλησάκι με μπλε κεραμίδι στην Καλλικράτεια
 
Εκκλησάκι με μπλε κεραμίδι στην Καλλικράτεια -
Διαστάσεις: 1.70 Χ 3.00 με τρούλο
Κωδικός: 7.00, Βάρος: 10 τόνοι
Περιοχή: Καλλικράτεια Χαλκιδικής