Προκατασκευασμένο Εκκλησάκι στη Βεργίνα
 
Προκατασκευασμένο Εκκλησάκι στη Βεργίνα -
Διαστάσεις: 1.50 Χ 1.80
Κωδικός: 5.2
Περιοχή: Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας