Προκατασκευασμένο Εκκλησάκι στο Τριάδι
 
Προκατασκευασμένο Εκκλησάκι στο Τριάδι -
Διαστάσεις: 1.40 Χ 2.80 Βάρος 7 τόνοι
Κωδικός: 3.8
Περιοχή: Τριάδι Θεσσαλονίκης