Εκκλησάκι αποκλειστικά με μπετό και σίδερο
 
Εκκλησάκι αποκλειστικά με μπετό και σίδερο -
Διαστάσεις: 3.00 Χ 7.00
Κωδικός: 15
Βάρος: 33 τόνοι
Κόστος μόλις 700 € το μέτρο.