Μεγάλη εκκλησία με νάρθηκες
 
Μεγάλη εκκλησία με νάρθηκες -
Κυρίως ναός διαστάσεις: 3.00 Χ 7.00
Κόνχες 0.70 4 τεμάχια νάρθηκες
Περιοχή: Ασπροβάλτα Βάρος: 60 τόνοι
Κωδικός: 40