Μεταφορά προκατασκευασμένο εκκλησάκι
 
Μεταφορά προκατασκευασμένο εκκλησάκι -
Διαστάσεις: 1.70 Χ 3.00
Κωδικός: 7.00, Βάρος: 12 τόνοι
Περιοχή: Πορταριά Χαλκιδική