Εκκλησία με επένδυση και καμπαναριό
 
Εκκλησία με επένδυση και καμπαναριό -
Διαστάσεις: 3.70 Χ 7.00 με τις κόγχες, 
Κωδικός: 25, Βάρος: 35 τόνοι
Περιοχή: Πευκοχώρι Χαλκιδικής