Το ομοίωμα της Αγιάς Σοφιάς τη νύχτα
 
Το ομοίωμα της Αγιάς Σοφιάς τη νύχτα