Το ομοίωμα της Αγιάς Σοφιάς υπό κατασκευή
 
Το ομοίωμα της Αγιάς Σοφιάς υπό κατασκευή