Εκκλησάκι στη Νικήτη Χαλκιδικής
 
Εκκλησάκι στη Νικήτη Χαλκιδικής -
Διαστάσεις: 2.00 Χ 4.00 Σταυροειδής
Κωδικός: 9, Βάρος: 15 τόνοι
Περιοχή: Νικήτη Χαλκιδικής