Μικρό Εκκλησάκι στη Χαλκιδική
 
Μικρό Εκκλησάκι στη Χαλκιδική -
Διαστάσεις: 3.50 Χ 2.00 Σταυροειδής
Κωδικός: 8, Βάρος: 14 τόνοι
Περιοχή: Νικήτη Χαλκιδικής