Ναΐσκος στα Γρεβενά
 
Ναΐσκος στα Γρεβενά -
Διαστάσεις: 2.70 Χ 3.00 με κόγχες Αγιορείτικου τύπου με τρούλο
Κωδικός: 6, Βάρος: 14 τόνοι
Περιοχή: Γρεβενά