Λευκό εκκλησάκι με κόγχες
 
Λευκό εκκλησάκι με κόγχες -
Διαστάσεις: 4.00 Χ 12.00
Κωδικός: 40
Βάρος: 50τόνοι