Ναΐσκος στο Τριάδι
 
Ναΐσκος στο Τριάδι -
Διαστάσεις: 1.70 Χ 3.00 Βάρος 11 τόνοι
Κωδικός: 6
Περιοχή: Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης