Μεταφορά εκκλησάκι και είσοδος
 
Μεταφορά εκκλησάκι και είσοδος -
Περιοχή: Καβάλα