Ναίσκος στον Βόλο
 
Ναίσκος στον Βόλο -
Διαστάσεις: 1.40 Χ 1.80 
Κωδικός: 5.5, Βάρος: 6 τόνοι
Περιοχή: Αγ. Παρασκευή Βόλος