Εκκλησία σε μοναστήρι στο εξωτερικό
 
Εκκλησία σε μοναστήρι στο εξωτερικό -
Διαστάσεις: 2.00 Χ 4.00 με τρούλο και καμπαναριό
Κωδικός: 3.8, Βάρος: 8 τόνοι
Περιοχή: Μοναστήρι Ουκρανία