Όλες οι κατασκευές μας, ανεξαρτήτως μεγέθους, μεταφέρονται με ασφάλεια σε οποιοδήποτε τελικό σημείο, είτε αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει συνεργασία με μεταφορείς ώστε το κόστος για μακρινές αποστάσεις να είναι ιδιαιτέρως χαμηλό.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν εμφανίζεται ο τρόπος που μεταφέρονται οι κατασκευές μας.

metafores thouliotis eklisakia naoimetafores geranos thouliotis eklisakiametafora ekklisaki sth flwrina