Δείτε τις κατασκευές μας σε νησιώτικο ύφος.

Προκατασκευασμένο Νησιώτικο Εκκλησάκι
Προκατασκευασμένο Νησιώτικο Εκκλησάκι
Διαστάσεις:1.60 Χ 1.90
Κωδικός: 4, Βάρος: 5 τόνοι
Περιοχή: Ποτίδαια Χαλκιδικής
Μικρό Νησιώτικο Εκκλησάκι
Μικρό Νησιώτικο Εκκλησάκι
Διαστάσεις: 1.40 Χ 2.80
Κωδικός: 4, Βάρος: 5 τόνοι
Περιοχή: Κρήτη
Νησιώτικο Εκκλησάκι με καμπάνα
Νησιώτικο Εκκλησάκι με καμπάνα
Διαστάσεις: 1.70 Χ 3.00
Κωδικός: 4, Βάρος: 8 τόνοι
Περιοχή: Λήμνος
Μπλε νησιώτικο Εκκλησάκι
Μπλε νησιώτικο Εκκλησάκι
Διαστάσεις: 1.70 Χ 2.80
Κωδικός: 5, Βάρος: 8 τόνοι
Περιοχή: Ρόδος
Νησιώτικος Ναίσκος
Νησιώτικος Ναίσκος
Διαστάσεις: 3.00 Χ 7.00
Κωδικός: 5, Βάρος: 8 τόνοι
Περιοχή: Πάρος
Ναίσκος με κυκλαδίτικο ρυθμό
Ναίσκος με κυκλαδίτικο ρυθμό
Κυκλαδίτικος Ρυθμός με πρόστεγο κιονωτό
Διαστάσεις: 6.5 X 3.00, Ύψος 4.2
Κωδικός: 19, Βάρος: 35 τόνοι
Περιοχή: Ίος
Εκκλησάκι με κυκλαδίτικο ρυθμό
Εκκλησάκι με κυκλαδίτικο ρυθμό
Παραδοσιακός Ναΐσκος με τρούλο
Διαστάσεις: 6.5 X 3.00, Ύψος 4.5
Κωδικός: 18, Βάρος: 35 τόνοι
Περιοχή: Ίος
Νησιώτικο Εκκλησάκι με καμπάνα
Νησιώτικο Εκκλησάκι με καμπάνα
Διαστάσεις: 1.70 Χ 3.00
Βάρος: 10 τόνοι
Κωδικός: 5