Το πρώτο ομοίωμα της Αγίας Σοφίας στην Ελλάδα!

Εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς
Εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς
Εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς
Εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς