Δείτε την πορεία κατασκευής της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη όπως έχει τοποθετηθεί στο Άσυλο του Παιδιού στη Θεσσαλονίκη!

Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής
Πορεία Κατασκευής